• بيست و پنجمين شماره چهره هاي ماندگار منتشر شد

  بيست و پنجمين شماره چهره هاي ماندگار منتشر شد

  «برخاكيان جمال بهاران خجسته است

  بر ماهيان تپيدن دريا مبارك است»

  در آستانه سال نو، بيست و پنجمين شماره «چهره هاي ماندگار» منتشر شد. «چهره هاي ماندگار» آرزوي سالي سرشار از شادي و سلامت براي شما همراهان گرانقدر دارد.

  هر روزتان نوروز ، نورزوتان پيروز

 • تاگور و عرفان بهكتي نو

  تاگور و عرفان بهكتي نو

  جاى خوشوقتى است كه اخيراً در ايران به نابغه عالم شرق توجه خاصى شده است. تاگور در سال 1311 به ايران آمد، با بزرگان و دانشمندانايران آشنايى پيدا كرد و مصاحبت داشت. هم مرحوم دهخدا درباره اش قصيده اى ساخت وهم مرحوم بهار.مسافرت تاگور به ايران تاثير بسيار مثبت و خوبى در جامعه فرهنگى ايران داشت، ولى در آن زمان چنانكه شايد و بايد توجه به شخصيت فرهنگى و ادبى اين شخص نشد. ترجمه هاىآثار او گاهى در روزنامه ها منتشر مى شد كهغالباً از ترجمه انگليسى به فارسى درمى آمد، يااز عربى، چون عرب ها قبل از ما به تاگور توجهپيدا كرده بودند. ولى ترجمه ها از زبان عربىبه فارسى دو سه مرحله از اصل دور مى شد....

  * مقاله دكتر مجتبايي و مطالب ديگر درباره تاگور را در  گليشه "نگاه" بيست و پنجمين شماره چهره هاي ماندگار دنبال كنيد.

 • فلسفه اسلامی؛الگوی عملی اصل توحید

  فلسفه اسلامی؛الگوی عملی اصل توحید

  دکتر کلیرسی- فیلسوفا یتالیایی

  در فلسفه همواره تفكرات و ايده هايى به عنوان منبع الهام و مرجع ابدى براى هرفيلسوف و متفكرى مطرح است و من فكرمى كنم كه در اسلام هم شيعيان و هم اهلسنت براى هميشه الگوى كامل و متافيزيكخود يعنى پيامبر اسلام را پيش رو دارندو چنين تصورى هرگز به معنى نوعىمحدوديت نيست، بلكه يك نوع نگرشاست و اگر فلسفه اسلامى در مقطعى ازتاريخ حتى در ايران به وسيله فيلسوفانىهمچون ملاصدرا، سهروردى و.. به شكلىخيلى قوى و ريشه دار مطرح بوده است؛دليلش تاثير و مفهوم انسانى بالاى آن بوده كهفلسفه هاى ديگر نظير فلسفه اسكولاستيكواجد اين خصوصيت نبودند و دليل ديگرشزبان آراسته و استدلال هاى مبرهن و منطقىفيلسوفانى مثل ملاصدراست. به نظر من تفسير ارسطويىِ حكمت يونانى و حتى....

  * متن كامل  سخنان كلريسي را در بيست و  پنجمين شماره چهره هاي ماندگار با ما بخوانيد.

 • پديد ههاي شگرف كاشيگري قبل و بعد از اسلام

  پديد ههاي شگرف كاشيگري قبل و بعد از اسلام

  * آخرين مقاله استاد زمرشيدى است كه پيش از وفات به دفتر مجله ارسال شده بود در بيست و چنجمين شماره مجله درج شده است .
   با آرزوى غفران براى آن مرحوم و صبر و اجر براى خانواده محترم ايشان از نظرتان....

 • پیش پای دیگران پرتو افشانی کرد هاند

  پیش پای دیگران پرتو افشانی کرد هاند

  گزارش نشست چهر ههای ماندگار در هتل استقلال
  نشست مشورتى بيش از چهل چهره ماندگار ايران در هتل استقلال تهران برپا شد. اين جلسه با شركت استادان دكترغلامرضا اعوانى، دكترغلامحسينابراهيمى دينانى، دكترعلى اكبر موسوى موحدى، دكتريوسف ثبوتى، دكترمحمد دبيرمقدم، دكترشهربانو عريان، دكترشكوه نوابى نژاد، استاد محمدحسينحليمى، استاد محمد سلحشور، استاد عباس اخوين، دكتر غلامعلى افروز، دكتر رضا شعبانى، دكتر على رواقى، دكتر پرويز جبه دار مارالانى، دكتر سعيدسهراب پور، دكتر سيدمحمدرضا هاشمى گلپايگانى،دكترسيدعليرضامرندى، استاد سيد على موسوى گرمارودى، دكتر محمدحسن تبرائيان، دكتر علىاشرف صادقى، دكتر مهدى بهزاد، دكتر سيدعبادالله محموديان، دكتر عليرضا مدقالچى، دكتر اميدعلى شهنى كرمزاده، دكتر محمدقلى نادعليان، دكترحسنتاجبخش، دكتر على اكبر فرهنگى،دكتر حسن ظهور، دكتر سيدمحمد بلورچيان، دكترمجتبى شمس ىپور، دكتر هاشم رفيع ىتبار، دكتر جواد صالحى،استادنصرالله افجه اى، دكتر احمد مجد، دكتر عباس شريفى طهرانى، استاد سيدعبدالمجيد كيانى، دكتر على درويش زاده، دكتر پورحسين و دكتر اسعدى برگزار گزارش گرديد.

  * اهم مطالب اين نشست را در بيست و پنجمين شماره چهره هاي ماندگار دنبال كنيد

 • پیش پای دیگران پرتو افشانی کرد هاند

  پیش پای دیگران پرتو افشانی کرد هاند

  گزارش نشست چهر ههای ماندگار در هتل استقلال
  نشست مشورتى بيش از چهل چهره ماندگار ايران در هتل استقلال تهران برپا شد. اين جلسه با شركت استادان دكترغلامرضا اعوانى، دكترغلامحسينابراهيمى دينانى، دكترعلى اكبر موسوى موحدى، دكتريوسف ثبوتى، دكترمحمد دبيرمقدم، دكترشهربانو عريان، دكترشكوه نوابى نژاد، استاد محمدحسينحليمى، استاد محمد سلحشور، استاد عباس اخوين، دكتر غلامعلى افروز، دكتر رضا شعبانى، دكتر على رواقى، دكتر پرويز جبه دار مارالانى، دكتر سعيدسهراب پور، دكتر سيدمحمدرضا هاشمى گلپايگانى،دكترسيدعليرضامرندى، استاد سيد على موسوى گرمارودى، دكتر محمدحسن تبرائيان، دكتر علىاشرف صادقى، دكتر مهدى بهزاد، دكتر سيدعبادالله محموديان، دكتر عليرضا مدقالچى، دكتر اميدعلى شهنى كرمزاده، دكتر محمدقلى نادعليان، دكترحسنتاجبخش، دكتر على اكبر فرهنگى،دكتر حسن ظهور، دكتر سيدمحمد بلورچيان، دكترمجتبى شمس ىپور، دكتر هاشم رفيع ىتبار، دكتر جواد صالحى،استادنصرالله افجه اى، دكتر احمد مجد، دكتر عباس شريفى طهرانى، استاد سيدعبدالمجيد كيانى، دكتر على درويش زاده، دكتر پورحسين و دكتر اسعدى برگزار گزارش گرديد.

  * اهم مطالب اين نشست را در بيست و پنجمين شماره چهره هاي ماندگار دنبال كنيد

 • کوردوبا؛ پل شرق و غرب

  کوردوبا؛ پل شرق و غرب

  كوردوبا شهرى تاريخى در جنوب اسپانياست كه قدمت هزار سالة معمارى آن زبانزد است بخصوص مسجد كوردوباو موزه معروف آن كه از نظر زيباشناختى ومعمارى بسيار مشهور است. ...

  *متن ترجمه مطالب راهنمايان در موزه كردوبا را در بيست و پنجمين شماره ماهنامه خواهيد خواند.

   

 • دانشگاه؛ اخلاق و قانون

  دانشگاه؛ اخلاق و قانون

  من آلفرد هيرولد در سال 1941 بدنيا آمدم بعد از اتمام تحصيلات ابتدايى و مقدماتى،تحصيل در رشته الهيات را شروع كردم ودر اين رشته فارغ التحصيل شدم و سپسبه تحصيل در رشته حقوق پرداختم. بعد ازتمام تحصيلاتم، به عنوان استاديار دانشگاهمونيخ مشغول به كار شدم و از سال 1981 بهعنوان پروفسور رشته حقوق مربوط به كليسادر دانشگاه بامبرگ فعاليت مى كنم. از سال1992 رئيس دانشگاه بامبرگ هستم.دانشگاه ها به گروه هاى مختلفى طبقه بندىمى شوند اغلب دانشگاه ها دولتى هستنداين دانشگاه ها از طرف دولت حمايت مالى....

  * آلفرد هیرولد در گفت و گويي با ما درباره دانشگاه و اخلاق صحبت كرد، متن كامل گفت و گو را با ما در اين شماره  بخوانيد.

 • راهی که پیمودن آن در غرب همیشه آسان نیست

  راهی که پیمودن آن در غرب همیشه آسان نیست

  *ممكن است خودتان را معرفى كنيد؟
  عمار ده مارتيو: اسم من عمار ده مارتيو است. يك ايتاليايى اهل ناپل و مسئول كانون اطلاعات اسلامى هستم كه از حدود هفتسال پيش در شهر من ايجاد شده است.
  * به نظر شما بهترين تكنيك ها و روشهابراى تبليغ اسلام در يك كشور خارجى كدام اند؟
  عمار ده مارتيو: به عنوان يك مسلمان اروپايى بايد بگويم پاسخ در مورد بهترين شيوه هاى تبليغاتى در اروپا براى دفاع از اسلام بسيار پيچيده است و به اين سوال به دو روش مى توان پاسخ داد: يكى روشى است كه بهما مى گويد بايدخود را از لحاظ تكنيكى وفرهنگى به عنوان يك مبلغ نه به عنوان فردىكه مى خواهد تجارب خود را به ديگرانانتقال دهد آماده سازيم. در ايتاليا...

  * گفت و گوي كامل "چهره هاي ماندگار" با عمارده مارتيو را در بيست و پنجمين شماره ماهنامه با ما همراه شويد

 • جایزه دکتر رضا داوری اردکانی

  جایزه دکتر رضا داوری اردکانی

  به منظور تقدیر از دانشجویان دکتری رشته فلسفه، با مشاوره و هم‌فکری، اشراف و حمایت مادی و معنوی دکتر رضا داوری اردکانی، پنجمین دوره‌ جایزه‌ «دکتر رضا داوری‌ اردکانی» را برگزار می‌کند.

  دانشجویان دوره دکتری رشته فلسفه با گرایش‌های مختلف که در سال ۹۷ از پایان‌نامه‌ خود دفاع کرده‌اند می‌توانند پایان‌نامه‌های خود را حداکثر تا پانزدهم اردیبهشت ۹۸ به دبیرخانه این جایزه به نشانی خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم، پلاک ۸، کدپستی ۱۵۱۳۶۴۸۳۱۳ ارسال کنند.

  هیأت داوران این جایزه را دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر پرویز ضیاء‌شهابی، دکتر شهرام پازوکی، دکتر سیدحمید طالب‌زاده، دکتر جواد صافیان و دکتر علی‌اصغر مصلح تشکیل می‌دهند.

  مراسم اهدای چهارمین و پنجمین دوره این جایزه در تیرماه ۹۸ برگزار می‌شود.