سه شنبه, 25 خرداد 1395 ساعت 07:18

ریچارد فرای و موقعیت شرق شناسان

ریچارد فرای و موقعیت شرق شناسان

همان که خود را ایران دوست می خواند و آرزویش پس از مرگ دفن در کنار زاینده رود بود آنهم با تقبل هزینه حمل جسد خود از امریکا به اصفهان، در اوایل فروردین به دیار باقی شتافت و این سوال بی پاسخ همچنان باقی است که شرق شناسان  و ایران شناسان و شخصیت هایی که عمری را به تحقیق و تالیف تاریخ و فرهنگ ایران  و اسلام گذراند ند چه اهدافی را دنبال می کردند و ما در مواجهه با آثار و احوال آنان چه باید بکنیم، مرجع و مرکز شناسایی و شناسانیدن شخصیت هایی چون فرای کجاست؟ اگر چه مراکزی چون سازمان فرهنگ و ارتباطات، وزارت امور خارجه و مرکز ایران شناسی در کشور فعالند اما هنوز  سازمانی خاص نه بصورت دانشگاهی و نه به صورت دولتی بدین منظور وجود ندارد تا حرف نهایی را در خصوص خدمات و احیاناً صدمات شرق شناسان به فرهنگ و تمدن ایران بررسی کند. اکنون در خلال چنین موقعیتی، نگاه برخی به شخصیتی چون ریجارد فرای -علی رغم تجلیل در تمام دولت های پس از انقلاب اسلامی و قدردانی در جشنواره خوارزمی و انجمن آثار و مفاخر فرهنگیو برخی نهادهای مستقل- همراه با سوء ظن شدید همراه  است. بی تردید نمی توان تمام ایران شناسان را در عداد افراد مسئله دار تلقی کرد.

نظر دادن