یکشنبه, 13 مهر 1393 ساعت 05:00

رونق بازار علوم انسانی

رونق بازار علوم انسانی

پیوند فرهنگ و اقتصاد سالهاست عملی شده اما ما هنوز به درک روشنی از آن نایل نشده ایم. در سال فرهنگ و اقتصاد به رونق بازار علوم انسانی کمک کنیم. رونق این بازار از توجه به بزرگان خود که در کنار و همراهمان هستند شروع می شود. عیادت از یک هنرمند و استاد گوشه نشین، تا رفتن به نمایشگاه و خرید کتابی تا ساخت هتل و ایجاد سالن های بزرگ و فرهنگی و هنری و تغییرات در ذوق و شوق انسانها و روحیه کار و تلاش و گریز از تنبلی و تجمل گرایی از جمله اموری است که به رونق بازار علوم انسانی خواهد انجامید.

مسئولین بیش از پیش بایستی به بزرگان اهمیت دهند آنها باید مفتخر به حضور در روزهای ملی و دیگر مراسمی که بنام این بزرگان برپا می شود گردند. پاسداری از فرهنگ تنها به ارائه چند شعار جذاب نیست این "رفتار اجتماعی" است که برای جوانان الگوساز است. در تقویم فرهنگ کشور 5 روز بزرگ ملی آمده است. حضور رئیس جمهور و وزراء در این روزها ضمن تاکید بر عظمت بزرگان فرهنگ و دانش برای خود آنان خاطره انگیز خواهد بود!
تصویب قوانین معافیت مالیاتی برای کسانی که در علوم انسانی فعالند و پیوند عمیق و کاربردی صنعت و تجارت با فرهنگ نیز موثر است. همچنین بزرگداشت یاد و نام بزرگان فرهنگ و اندیشه و اقتصاد به رونق بازار فرهنگ کمک خواهد کرد. تا منفعت عمومی به شکل صریح آن با فرهنگ درنیامیزد، رونق علمی و ادبی هم شکل نخواهد گرفت.

نظر دادن