دوشنبه, 18 مرداد 1395 ساعت 06:23

ابوریحان بیرونی؛ نابغه جهان

ابوریحان بیرونی؛ نابغه جهان

گفتاری از دکتر یوسف ثبوتی چهره ماندگار فیزیک                      1395/05/17

در "تحقیق ماللهند" بیرونی می نویسد: « اگر زمین کروی نبود ترسیم عرض مکان ها بر آن ممکن نمی شد. روزها و شب ها در تابستان و زمستان، درازای یکسانی داشتند و شرایط سیارات و دوران آنها سوای آن چیزی بود که اکنون ما می شناسیم». زاخانو توضیح می دهد که از نظر بیرونی «شکل کروی زمین یک ضرورت فیزیکی است که خداوند آن را خواسته و برقرار کرده است و نمی تواند به گونه ای دیگر باشد». آنتونلا کاروزو عالم ایتالیایی استدلال بیرونی را در پژوهش مفصلی که به او تخصیص داده آورده است و همچنین ویل دورانت مورخ آمریکایی و مولف "تاریخ تمدن" که می نویسد: « بیرونی قویاً  به کروی بودن زمین اعتقاد دارد و با تاکید و تکیه بر قوه جاذبه زمین تصریح می کند که اگر فرض کنیم زمین در هر 24 ساعت یک بار بر محور خود می چرخد و یک بار در سال بر گرد خورشید، تمام مسائل نجومی مربوط به آن حل خواهد شد»... .

'گفتار کامل را در دهمین شماره "چهره های ماندگار" دنبال کنید

نظر دادن