دوشنبه, 18 مرداد 1395 ساعت 06:39

شهیرناشناخته؛ ژان پیاژه

شهیرناشناخته؛ ژان پیاژه

پیاژه در عین شهرت ناشناخته است. جماعتی کم و بیش می دانند که در نزدیکی ژنو دانشمندی زندگی می کند که پژوهش های مهمی درباره کودکان انجام داده است. در پایتخت سوئیس، مردی با اندام بلند و  کمی خمیده و  با موهای سفید  هر شنبه در هر هوایی با دوچرخه اش برای گردش به کوه های اطراف می رود. همکارانش با احترام به او می نگرند. پیاژه نه تنها روان شناس کودک، که فیلسوفی است که کودک را به عنوان وسیله ای برای شناخت برگزیده است. در ضمن زیست شناسی است که در سال 1920 درک شهودی و اساسی از سیبرنتیک داشته است. درک شهودی که حتی امروز در مراکز پژوهش کاربرد دارد. معرفت شناسی است که هر سال سمینارهایش دانشمندان رشته های گوناگون را از هر کشوری جلب می کند.وی در مورد خردمندی و خطای فلسفه می گوید:« من به فلسفه بسیار مدیونم. فکر می کنم تفکر فلسفی برای دانشمند و برای هر پژوهشی ضروری است، اما تفکر تنها وسیله ای برای طرح مسائل است و نه وسیله ای برای برای حل آنها»....

علاقمندان می توانند متن کامل را در دهمین شماره "چهره های ماندگار" دنبال کنند

نظر دادن