چهارشنبه, 07 مهر 1395 ساعت 09:08

دین و آزادی

دین و آزادی

1395/7/7

من فیض الاقطاب صدیقی، مدیر کالج اسلامی حجاز هستم. این موسسه یک دانشگاه اسلامی است و مرکز آن در لندن است. این همان دانشگاهی است که به سیدمحمدحسین طباطبایی ،حافظ قرآن کریم، دکتری افتخاری اهداء کرده است. تاکنون در زمینه های فرهنگ، تمدن، قوانین و حکومت های اسلامی مطالبی نوشته ام. همچنین در شغل وکالت نیز فعال هستم. درباره ارتباط میان آزادی و مذهب باید بگویم که بعضی احکام قطعی از سوی خداوند صادر و به وسیله پیامبر اکرم (ص) به ما ابلاغ شده اند و انجام آنها کاملاً ضروری است. در این گونه احکام پرسش یا بحثی درباره آزادی و اختیار وجود ندارد چرا که خداوند انسان را بخاطر هدفی خاص آفریده و ما باید احکامی را که او صادر فرموده اجراء نماییم و  چنانچه آنها را درست یا به موقع انجام ندهیم، در روز معاد مورد پرسش قرار خواهیم گرفت. ما در پی انجام این اصول به دو چیز دست می یابیم: "ایمان" و "تقوی".  اگر متقی شویم یعنی این فرصت را بدست خواهیم آورد که به خدا و رسول خدا و اهل بیت نزدیکتر شویم. اما برای دست یابی به تقوی و ایمان باید تمایلات نفسانی خود را قربانی کنیم. صفات پیامبر نیز روشنگر سایر دستورات خداوند است. باید بگویم که در زمینه "اجتهاد"  ….

*متن فوق حاصل گفت و گویی تلویزیونی است که مستندنوشت آن را می توانید در یازدهمین شماره ماهنامه چهره های ماندگار  دنبال کنید.

نظر دادن