چهارشنبه, 07 مهر 1395 ساعت 09:18

دانشمند ارزشمند، معلم فوق العاده

دانشمند ارزشمند، معلم فوق العاده

دکتر محمد حسین ماندگار

آشنایی من با جناب پروفسور از شهر لوزان سوئیس و بیمارستان chuv شروع شد. در آن زمان هم  نام آقای پروفسور برای همه ایرانی ها درخشان و مشهور بود. من با آقای دکتر بلوریان جهت بورس جراحی قلب  و اخذ ویزا ا عازم سوئیس  و شهر لوزان شدیم.

آقای دکتر بلوریان به علت اینکه همشهری جناب پروفسور بودند از قبل با ایشان آشنایی داشتند. من برای ادامه تحصیل عازم لندن بودم. و همچنین آقای بلوریان نیز پذیرش از لندن داشتند.هر دو جهت اخذ ویزا از سفارت انگلستان به ژنو رفتیم که به دلایلی به  مدت 3 ماه تاخیر  در بررسی پرونده های ما پدید آمد.

آقای دکتر بلوریان از روزهای نخست به نزد پروفسور رفتند و در اتاق عمل با جراح ناظر مشغول کار شدند. من هم از طریق دکتر بلوریان از جناب پروفسور صادقی خواهش کردم تا مشخص شدن وضع ویزا بتوانم از تجربیات جناب پروفسور صادقی استفاده کنم،  ایشان به گرمی پذیرفتند. این شروع آشنایی من با این انسان مهربان  و دانشمند و ارزشمند بود.....

ادامه مطلب را در یازدهمین شماره ماهنامه چهره های ماندگار دنبال کنید.

نظر دادن