چهارشنبه, 12 آبان 1395 ساعت 04:51

جلسه هیئت‌علمی سومین همایش بین المللی مدیریت رسانه

جلسه هیئت‌علمی سومین همایش بین المللی مدیریت رسانه

 

جلسه هیئت‌علمی و مشاوران سومین همایش بین المللی مدیریت رسانه به منظور تعیین رئیس کنفرانس و دبیر علمی همایش برگزار شد.

به گزارش دبیرخانه همایش بین المللی مدیریت رسانه، نخستین جلسه هیئت‌علمی و مشاوران سومین همایش بین المللی مدیریت رسانه با حضور پروفسور علی اکبر فرهنگی، پروفسور باقر ساروخانی، دکتر حسین انتظامی، دکتر محمود اسعدی و دکتر حسینی دانا برگزار شد. در این جلسه دکتر محمود اسعدی به عنوان رئیس کنفرانس و دکتر حسینی دانا به عنوان دبیر علمی همایش برگزیده شدند. لازم به ذکر است که سومین دوره این همایش در آبان ماه و همزمان با نمایشگاه مطبوعات برگزار میگردد.

نظر دادن