شنبه, 14 اسفند 1395 ساعت 09:42

سیزدهمین شماره «چهره های ماندگار» منتشر شد

سیزدهمین شماره «چهره های ماندگار» منتشر شد

علاقمندان می توانند جهت تهیه نسخه چاپی یا دیجیتالی نشریه با شماره تلفن های 2-88477191 تماس بگیرند.

نظر دادن