شنبه, 30 ارديبهشت 1396 ساعت 05:43

شناخت هنر موسیقی

شناخت هنر موسیقی

دکتر مجید کیانی متولد 1320 تهران، ابتدا ردیف سنتور ابوالحسن صبا را مدت چهار سال نزد منوچهر صادقی و محمود حیدری در هنرستان آزاد موسیقی ملی آموخت. ردیف میرزا عبدالله را نزد داریوش صفوت و نورعلی برومند فراگرفت. همچنین یک دوره ردیف سازی و آوازی عبدالله دوامی را نزد ایشان آموخت و برای شناخت موسیقی از جهات دیگر، مدت سه سال در دانشگاه سوربن پاریس در رشته، موزیکولوژی، در زمینه موسیقی شرق، نزد تران وانکه تحصیل نمود. و در سال 1358 پس از بازگشت به ایران به تحقیق در زمینه موسیقی ایران مشغول شد و ثمره  آن تالیف و ضبط هفت دستگاه موسیقی ایران، ضربی های حبیب سماعی، بررسی سه شیوه هنر تکنوازی و انتشار کتاب مبانی نظری موسیقی ایران، چگونگی پژوهش در موسیقی ایران و اجرای 18 کنسرت پژوهشی درباره شناخت هنر موسیقی ایرانی است.

کتاب «شناخت هنر موسیقی» ایشان  به همکاری موسسه فرهنگی سروستاه منتشر شده است وشامل 18 دفتر- که نتیجه 25 سال پژوهش در زمینه موسیقی دستگاهی ایران است و مطالب آن به صورت یک سری پژوهش های کاربردی با اجرای نمونه های موسیقی زنده در صحنه از سال 1370 تا 1394 اجرا شده – است....

*معرفی کامل "شناخت هنر موسیقی" تازه ترین اثر دکتر مجید کیانی در چهاردهمین شماره ماهنامه چهره های ماندگار آمده است. 

نظر دادن