یکشنبه, 04 تیر 1396 ساعت 12:39

رونمایی از تازه ترین آثار استادان افجه ای، رسولی، کابلی، خروش، اخوین و صادقی

رونمایی از تازه ترین آثار استادان افجه ای، رسولی، کابلی، خروش، اخوین و صادقی

.دکتر محمود اسعدی مدیرنمایشگاه آثار چهره های ماندگار گفت: در نخستین نمایشگاه عکس، نقاشی و خوشنویسی چهره های ماندگار تازه ترین آثار این عزیزان به نمایش درمی آید.

نظر دادن