دوشنبه, 09 مرداد 1396 ساعت 10:48

امتیاز علمی-پژوهشی برای مقالات برگزیده چهارمین همایش بین المللی مدیریت رسانه

امتیاز علمی-پژوهشی برای مقالات برگزیده چهارمین همایش بین المللی مدیریت رسانه

مقالات برگزیده چهارمین همایش بین المللی  مدیریت رسانه در فصلنامه  علمی –پژوهشی "رادیو تلویزیون" منتشر می شود . دکتر باقر ساروخانی استادممتاز دانشگاه تهران و سردبیر این فصلنامه در شورای سیاستگذاری چهارمین همایش بین المللی مدیریت رسانه اعلام کرد یک شماره ویژه فصلنامه "رادیو و تلویزیون" به درج مقالات  برگزیده  این همایش که توسط اعضای هیئت علمی  و دوارا ن شاخص ارزیابی خواهد شد اختصاص می یابد. گفتنی  است  پس از سه دوره برگزاری، چهارمین  همایش  آبانماه سال جاری همزمان با نمایشگاه مطبوعات  برگزار می شود

نظر دادن