چهارشنبه, 08 شهریور 1396 ساعت 08:35

مریم میرزاخانی فخر ایران و اسلام بود

مریم میرزاخانی فخر ایران و اسلام بود

دکتر علی اکبر صالحی ،رئیس انرژی اتمی ایران، در پیامی درگذشت دکتر مریم میرزاخانی را تسلیت گفت و در بزرگداشت وی چنین گفت: «مریم میرزاخانی فخر ایران و اسلام بود که امیدواریم ملت ایران میرزاخانی های فراوانی به جامعه بشری عرضه کند.

آن نادرۀ دوران و فرزند برومندِ ایران، یکی از پرورش یافتگان مکتب علمی دانشگاه صنعتی شریف بود که به واسطۀ بهره‌مندی از توانمندی‌های ذاتی خویش و در پرتو مجاهدتی خستگی‌ناپذیر، بر فلک سروری عروج کرد و به عنوان ریاضیدان و پژوهشگری ژرف‌اندیش، نشان جهانی فیلدز را به خود اختصاص داد... .به یاد دارم بعد از تمام شدن جنگ در سال ۱۳۶۸ بود که بنده در آن زمان مسئول دانشگاه شریف بودم، کمیته ای در این دانشگاه برای شناسایی استعدادها در دبیرستان ها تشکیل شد تا این افراد بتوانند در فصل تابستان در دانشگاه آموزش ببینند....» به گفته وی، مریم میرزاخانی هم توسط این کمیته شناسایی شد.

وی با اشاره به جایگاه مریم میرزاخانی اظهار داشت: جایگاه ایشان جایگاه بزرگی است. وی توانست آیات الهی را کشف کند و در ریاضیات که از سخت ترین آیات الهی است، دست بالایی داشته باشد.... مریم میرزانی همچون درخت علمی بود که تازه به ثمر نشسته و میوه های گرانسنگی می داد که بنا به مشیت الهی عروج کرد.

نظر دادن