چهارشنبه, 08 شهریور 1396 ساعت 08:42

هیچ کاری برای او نکردیم

هیچ کاری برای او نکردیم

دکتر عبادالله محمودیان چهره ماندگار ریاضیات و  استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف از دست دادن مریم میرزاخانی را ضایعه‌ای اسفبار خواند و اظهار کرد: میرزاخانی با وجود عمر کمی که داشت تاثیری چندین ساله بر نسل‌ها داشته و الگویی تاریخ‌ساز است. وی در خاطرات خود می‌گفت: « خوشبختانه دوران بلوغ من سال‌های پس از جنگ بود و در کشور آرامش نسبی برقرار بود و از دیگر شانس‌های من این بود که وزیر آن سال‌ها ریاضی‌دان بود».تلاش ما در دانشگاه صنعتی شریف برگزاری کلاس‌های تابستانی بود که از آخرین سالهای دهه ۶۰ ایجاد شده بود.با فیلم و سخنرانی در خدمت دانشجویان بودیم.میرزاخانی و رویا بهشتی دانشجویان سال دوم دبیرستان فرزانگان بودند که برای مساله من،راه حل‌هایی پیشنها د دادند و من در آن جلسه احساس کردم این دو خیلی مساله را جدی گر فته اند و در طول یک سال با آنها هندسه کار کردیم که نتیجه اش یک مقاله مشترک شد.هنوز هم افرادی روی آن مساله که تا مراحل میانی کار شده بود در حال مطالعه هستند.

با دکتر حداد عادل معاون وقت وزیر آقای نجفی در وزارت آموزش و پرورش صحبت شد که چون این افراد سال سوم هستند و سال چهارمی‌ها می توانستند در المپیاد شرکت کنند ،خارج از نوبت در المپیاد شرکت کنند.
همه این موارد در یادداشت «باور کنیم رویش سبز جوانه را»به قلم دکتر حداد عادل در روزنامه اطلاعات به چاپ رسیده است.از همدوره ای‌های مریم،در دوره دوم ۱۰ نفر بودند که پنج نفر از آنها در ایران هستند و یک نفر در سانحه ای کشته شد و اطلاع دارم که ۳ نفر در خارج هستند.بنا بر این نباید تابع شایعات بی اساس باشیم. مریم میرزا خانی تنها زنی است که جایزه فیلدز را اخذ کرده است .مریم فقط ۱۸ مقاله در کارنامه اش دارد که اتفاقا همگی آنها ISI نیست.در صورتی که هستند کسانی که دارای ۲۰۰ مقاله هستند و در سازمان‌ها استخدام شده اند!  او تنها زنی است که دو مدال طلای المپیاد جهانی ریاضی را اخذ کرده است.در سالهایی که او در گیر سرطان بود و بعد از دریافت این مدال‌ها،هیچ کاری برای او نکردیم،هیچ بنایی را به نامش نکردیم.کاش یک پژوهشکده ریاضی به نامش کنیم!

نظر دادن