چهارشنبه, 15 شهریور 1396 ساعت 08:49

چهارمین همایش بین المللی مدیریت رسانه هشتم آبان ماه در دانشگاه صدا و سیما برگزار می شود

چهارمین همایش بین المللی مدیریت رسانه هشتم آبان ماه در دانشگاه صدا و سیما برگزار می شود

 به دنبال برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری چهارمین همایش بین المللی مدیریت رسانه با عضویت استادان دکتر علی اکبر فرهنگی، دکتر باقر ساروخانی، دکتر حسین انتظامی، دکتر حسن خجسته، دکتی حسینی دانا و دکتر محمود اسعدی در مرداد ماه، موضوع های محوری همایش تعیین گردید. براین اساس اخلاق حرفه ای رسانه ای، سیاست گذاری و برنامه ریزی رسانه و نسخه رسانه ای اقتصاد مقاومتی به عنوان محورهای اصلی  مقالات ارسالی  همایش اعلام شد. چهارمین همایش بین المللی مدیریت رسانه هشتم آبان ماه 1396 در دانشگاه صداو سیما برگزار خواهد شد.

 

نظر دادن