دوشنبه, 11 دی 1396 ساعت 09:47

از روزن راز

از روزن راز

«از روزن راز»،«کرمانشاه؛ شهر شگرف ماه»، «ناله ای از نای نای»،«خندستان خدایی»و«درسرزمین سایه ها» عنوان جدیدترین آثار دکترمیرجلال الدین کزازی است.

دکتر کزازی  دریاره آثار جدیدشان می گویند:« کرمانشاه ؛ شهرشگرف ماه» جُنگی از دستاوردهایی درباره کرمانشاه است که طی سالیان نوشته ام. کتاب دیگری که به تازگی چاپ شده است ،«ناله ای از نای نای» می باشد که گزارشی از «نی نامه» مولانا در مثنوی از هجده بیت آغازین این راز نامه بزرگ به شیوه گفت و گو است که دکتر «غلامرضا خاکی» پرسش هایی درباره این ابیات با من در میان گذاشته است و من به فراخی پاسخ داده ام. این کتاب را انتشارات «صدای معاصر» چاپ می کند.

"خندستان خدایی" برگردانی از «کمدی الهی دانته» است که نشر «معین» چاپ آن را بر عهده دارد و واپسین کتابی که به تازگی نوشتن آن به پایان رسیده است. اثر دیگر با عنوان «در سرزمین سایه ها» می باشد که گزارشی از سفر من به «انگستان» و«اسکاتلند» در تابستان گذشته است و نشر« دیباچه» آن را چاپ می کند»

نظر دادن