دوشنبه, 11 دی 1396 ساعت 10:05

تعامل همراه با تهاجم اثربخش است

تعامل همراه با تهاجم اثربخش است

میشل نوفل-روزنامه نگار و محقق مسیحی

 من میشل نوفل هسستم و به مطالعه مسائل جهان اسلام، ایران و ترکیه علاقه مند هستم و در مرکز مطالعات بیروت مشغول به کار هستم

درخصوص روابط اسلام و غرب باید بگویم مناسبات اسلام و غرب شاهد تحولات زیادی در مقاطع تاریخی گذشته بوده است. در اغلب این تحولات کشمکش، جنبه اصلی روابط  محسوب می شد ولی در حال حاضر، جنبه اصلی مناسبات کنونی میان اسلام و غرب بر گفت  وگو و مفاهمه متمرکز شده است.

در حال حاضر برخی موسسات و نهادهای غرب که در زمینه های سیاسی فعالیت دارند،  در ترسیم خطر و تهدید از جانب اسلام می کوشند. با سقوط شوروی سابق، اکنون غرب دارای رقیب و دشمن اصلی نیست. بنابراین از دیدگاه این نهادها باید برای غرب یک دشمن تراشید. نهادهای تصمیم ساز در غرب بر ضرورت دشمن تراشی اصرار می ورزند و لذا پس از مطالعات فشرده ای که با کمک محققان و پژوهشگران اسرائیلی در فلسطین اشغالی به عمل آمده، بالاخره اسلام را به عنوان دشمن اصلی منافع غرب عنوان کردند.

امریکا به عنوان نهاد اصلی تصمیم سازی در غرب به دلیل از دست دادن رقیب اصلی خود که در شکل و شمایل شوروی سابق ظاهر شده بود، به دنبال دشمن تراشی بوده و لذا نقشی اصلی در ظاهر ساختن اسلام  به عنوان دشمن جهان غرب ایفا کرد. طبعاً در منطقه خاورمیانه و همچنین در جهان اسلام جریانات اسلامی وجود دارند که نادانسته در جهت اهداف این سناریو حرکت می کنند تا خواسته امریکا را در معرفی اسلام به عنوان دشمن غرب برآورده سازند.

ما در زمانه ای زندگی می کنیم که شاید بهتر است آن را دوره تجدیدنظر و مرور ایدئولوژی ها و عصر ارتباطات بنامیم. در این دوره، کلیه جریانات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دارای پیوندهای نزدیکی با هم هستند.

در چنین دوره ای، دشوار است که اسلام به حالت انزوا درآید. بلکه باید به لحاظ فرهنگی حالت تهاجمی به خود گیرد و از این رو نباید هراسی در جهت تعامل و برخورد فرهنگی با سایر فرهنگ ها وجود داشته باشد.

بنابراین در یک کلام مایلم بگویم که کشمکش تنها مشخصه روابط اسلام و غرب نیست بلکه فقط یک جنبه آن را تشکیل  می دهد ولی جنبه دیگر که روابط بین المللی آن را ایجاب می کند عبارت از همکاری و تعامل مشترک و ظاهر ساختن این همکاری ها به صورت سیاست های مشترکی است که بر مبنای ضرورت های زمانه به وجود می آید....

#هجدهمین شماره چهره های ماندگار

نظر دادن