دوشنبه, 11 دی 1396 ساعت 10:22

به «گذشته» نقادانه بنگریم

به «گذشته» نقادانه بنگریم

سالها پیش با کریم کورور در مرکز بین المللی اندیشه و تمدن اسلامی مالزی  دیدار و گفتگو کردیم. او متخصص علوم اسلامی است و نظرات جالبی در مورد مقولات فلسفی دارد. مستندنوشت این گفت و گو  در هجدهمین شماره چهره های ماندگار درج شده است. 

نظر دادن