دوشنبه, 11 دی 1396 ساعت 10:26

ریاضیات به توان مهر

در هجدهمین شماره چهره های ماندگار خواننده گفت و گویی بسیار صمیمی و دلنشین با چهره ماندگار ریاضیات (دکتر بهمن مهری) خواهید بود.

نظر دادن