دوشنبه, 11 دی 1396 ساعت 11:00

هجدهمین شماره چهره های ماندگار منتشر شد

هجدهمین شماره چهره های ماندگار منتشر شد

هجدمین شماره چهره های ماندگار ویژه نخبگان و نام آوران دانش و فرهنگ منتشر شد.

کلیشه ها و مطالب به این شماره به قرار ذیل می باشد:

طلیعه: جایزه مصطفی و ضرورت ساماندهی جوایز کشور (دکتر محمود اسعدی)

گفت و گو: فلسوف زندگی (دکتر رضا داوری)

حدیث دیگران: موسیقی ژاپنی، موسیقی ایرانی (استاد ایتاکاگی)

نقد و نظر: جایزه ای که فقط نامش مقدس است (دکتر محمود اسعدی)

                                      نگاه: سمبل مقاومت  و غربی شدن (عبدالقادر کیام)

                                      مستند نوشت: ریاضیات به توان مهر (دکتر بهمن مهری)

                                       اندیشه: به «گذشته» نقادانه بنگریم (کریک کورو)

                                      گزارش: دانش ملی و عقل یونانی(دکتر اصغر دادبه)

                                                چرا افول ارزشها ( دکتر مهدی گلشنی)

                                                بدون چرایی نمی توان چگونگی را فهمید(دکتر غلامحسین دینانی)

                                     نکته ها: تعامل با تهاجم اثربخش است (میشل نوفل)

                                     تحلیل:چشم انداز بیست ساله تاریخ و تمدن اسلام و ایران (دکتر حسین زمرشیدی)

                                     معرفی کتاب: ایران؛ تمدن راز (فاطمه بیات فر)

                                      تجلیل: ابن مقفع زمان (دکتر آذرتاش آذرنوش)

                                      دیدار: تفاوت ها نباید مانع ارتباط شود (ریمو بودای)

                                           شبکه های اجتماعی و مدیریت رسانه ها ( یافتیار لوزاتی)

                                      نامه: درمانگر جسم و جان باشید نه سوداگر نامهربان (دکتر حسن تاجبخش)

                                     رویداد های علمی فرهنگی

 

نظر دادن