چهارشنبه, 02 اسفند 1396 ساعت 09:53

فیلسوفِ پرسش

فیلسوفِ پرسش

گزارش بزرگداشت دکتر غلامحسین دینانی

بزرگداشت دکتر غلامحسین دینانی(چهره ماندگار رشته فلسفه) پنجم  دی‌ماه در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با حضور دکتر غلامرضا اعوانی )چهره ماندگار فلسفه (، دکتر رضا داوری اردکانی ) چهره ماندگار و رئیس فرهنگستان علوم(،دکتر نجف‌قلی حبیبی )عضو هیئت علمی دانشگاه تهران(، دکتر منوچهر صدوقی سوها )عضو هیئت علمی موسسه حکمت و فلسفه ایران(، دکترحسام‌الدین آشنا )رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری(، رحمانی فضلی )وزیر کشور(،دکترحسن بلخاری) رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی(،  و جمعی از اساتید و علاقمندان علم و فلسفه در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد.

* گزارش کامل این بزرگداشت در نوزدهمین شماره "چهره های ماندگار"درج شده است

نظر دادن