چهارشنبه, 09 اسفند 1396 ساعت 07:10

نوزدهمین شماره چهره های ماندگار منتشر شد

نوزدهمین شماره چهره های ماندگار منتشر شد

" چهره های ماندگار" نشریه ای دیداری و شنیداری مستقل است که به طور ویژه به نخبگان و نام آوران عرصه دانش و فرهنگ می پردازد؛ به گونه ای که مبنای اصلی اش دیدار، گفت و شنود، مناظره و گپ و گفت با اهالی فرهنگ و اندیشه است.

نظر دادن