یکشنبه, 16 ارديبهشت 1397 ساعت 07:03

قرطبه؛ شگرفترین مسجد اروپا

قرطبه؛ شگرفترین مسجد اروپا

مسجد قرطبه توسط سرسلسله خاندان امویان «عبدالرحمن اول» حدودا در جنوب شرقی اسپانیا (اندلس) و در ابعاد اولیه حدود 75*100 متر بنا گردید. در دوره پسرش «هشام اول» گسترش قابل توجهی به این مسجد داده شد. سپس در دوره «الحکم دوم، عبدالرحمن سوم و هشام دومـ مجددا گسترش­های بسیار چشم­گیر و پی در پی برای این مسجد حاصل شد...

*در بیستمین شماره چهره های ماندگار، مقاله ای کامل و جذاب به قلم دکتر حسین زمرشیدی درباره مسجد قرطبه آمده است.

نظر دادن