یکشنبه, 16 ارديبهشت 1397 ساعت 08:28

نشانه های فرهنگی ایران در آثار ابن عربی

نشانه های فرهنگی ایران در آثار ابن عربی

 

چهره شیخ الاکبر در کمتر نقطه ای از دنیا به اندازه ایران شناخته شده است. معرفی وی و بررسی افکارش به علت پیچیدگی و گستردگی آراء و نظریه های وی، نیازمند برگزاری نشستی جهانی است که تابحال این امر صورت نگرفته است.

طرح موضوع روابط تاریخی میان فرهنگ ایرانی و نوشته های ابن عربی، موضوعی گریزناپذیر می نماید، اما با این حال هنوز به شکلی شایسته به این موضوع پرداخته نشده است و بنابراین به نظر می رسد بررسی این امر برای وقایع تاریخی مهمی که  تاثیراتی شگرف داشته اند، ضرورت دارد.

* علاقمندان می توانند مقاله کامل از ویکتور پایه ها د بوسیسا درباره ابن عربی را در بیستمین شماره چهره های ماندگار دنبال کنند.

نظر دادن