یکشنبه, 16 ارديبهشت 1397 ساعت 09:08

بیستمین شماره چهره های ماندگار منتشر شد

بیستمین شماره چهره های ماندگار منتشر شد

چهره های ماندگار نشریه ای دیداری، شنیداری و مستقل است که به طور ویژه به نخبگان و نام آوران عرصه دانش و فرهنگ می پردازد. به گونه ای که مبنای اصلی اش دیدار، گفت و شنود، مناظره و گپ و گفت با اهالی فرهنگ و اندیشه است.

گفت و گوی اصلی این شماره با استاد محمود فرشچیان انجام شده و در بخش "حدیث دیگران" گفتگویی با مترجم شاهنامه، دکتر بئاتریس سالاس، انجام داده ایم. مطلب دکتر رضا داوری، چهره ماندگار فلسفه، را  با عنوان "خرد پیشرفته و توسعه"  می توانید در کلیشه "اندیشه" دنبال کنید.همچنین از دیگر چهره ماندگار فلسفه،دکتر غلامرضا اعوانی، درباره عیدنوروز مطلبی تحت عنوان "عید نوروز؛ تذکر و تفکر" در صفحات 37 تا 40 آمده است.در کلیشه "نکته ها" نظر آنتیلا ژاکوهامین درباره اسلام و غرب را تحت گفت گویی با عنوان "میراث ارتباط اسلام و غرب" آورده ایم. کوچ چهره ماندگار چشم پزشکی، پروفسور علی اصغر خدادوست به دیار باقی با انتشار بیستمین شماره چهره های ماندگار مقارن بود و در کلیشه "یاد"  مستندنوشتی ازگپ و گفت صوتی و تصویری  که چند سال قبل با ایشان داشتیم را قرار دادیم.یادشان گرامی و روحشان شاد!

در کلیشه گزارش، سه گزارش از رونمایی  تصحیح مثنوی دکتر محمدعلی موحد «مثنوی؛ گنجینه فکری و روحی مردم ایران»، گزارش برگزاری اولین همایش بین المللی عطار نیشابوری «منطق الطیر؛ روایتی نمادین از زندگی» و «جشنواره خوارزمی؛ رشد کیفی» آمده است و در نهایت تراوش « قرطبه؛ شگرف ترین مسجد اروپا» را از قلم دکتر حسین زمرشیدی با هم می خوانیم.

نظر دادن