یکشنبه, 24 تیر 1397 ساعت 11:50

نگاه سعدی به عشق و زیبایی

نگاه سعدی به عشق و زیبایی

دکتر اصغر دادبه  برگزیده دومین دوره همایش چهره های ماندگار در نشست علمی یادروز سعدی که به میزبانی مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس برگزار شد درباره زیبایی و عشق در نگاه سعدی به سخنرانی پرداخت.

وی در ابتدا به چرایی رابطه بین "عشق" و "زیبایی" اشاره کرد و گفت: با این همه تعریف های گوناگون از زیبایی، آناتول فرانس می گوید که هرگز نخواهیم دانست که زیبایی چیست.

سعدی و ارسطو هم تعاریفی از زیبایی دارند وی با بیان اینکه تئوری سعدی و ارسطو در این زمینه یکی است، ادامه داد: "زیبایی" علت، و "عشق" معلول است؛ و سعدی هم به شکل های مختلف آن را می سراید: «عشق در عالم نبودی/گر نبودی روی زیبا».

اما باید توجه داشت دو نتیجه در ماجرای ارتباط عشق و زیبایی از نگاه سعدی وجود دارد و آن نقش تربیتی و اخلاقی آن است. این استاد زبان و ادبیات فارسی با بیان اینکه تجربه زیبایی، انسان ساز است، ادامه داد: نتیجه دیگر این ارتباط در هنر متجلی می شود.

محتوای بیشتر در این بخش: « هزاره خیام راز بقای ادبیات ملی »

نظر دادن