یکشنبه, 24 تیر 1397 ساعت 11:55

شیوه خوانش و آموزش فرق کرده است

شیوه خوانش و آموزش فرق کرده است

ماهنامه چهره های ماندگار در بیست و یکمین شماره گفت و گویی مفصل با دکتر علی رواقی چهره ماندگار زبان و ادبیات فارسی را در کلیشه مستند نوشت قرار داده است. با ما همراه باشید.

نظر دادن