یکشنبه, 15 مهر 1397 ساعت 10:52

مسلمانان اندلس؛ اندیشه ها و رفتارها

مسلمانان اندلس؛ اندیشه ها و رفتارها

دکتر ثریا لهی-استاد مطالعات اندلس

من ثریا لهی هستم. اولین زنی که توانسته از دانشگاه رباط در رشته مطالعات اسپانیا مدرک دکتری اخذ  و در بخش عربی و ادبیات تدریس کند. در حال حاضر تاریخ، ادبیات و ربان عربی را در موسسه مطالعات اندلس تدریس می کنم. من یک مادرم و دو فرزند دارم پسر بزرگ من مهندس است و اُسامه نام دارد و دومی علی است. دوست دارم در کشورهای مسلمان به تحقیقاتی درخصوص موضوعات اسلامی بپردازم، تاکنون دو کتاب و چندین مقاله نوشته ام که در داخل و خارج به چاپ رسیده است . تمایل دارم درخصوص تمدن اسلامی و تاریخ اسلام در اسپانیا مطالبی بنویسم. اسلام پس از ورود به اسپانیا، سالها به حیات خود ادامه داد. در آن مدت تحقیقات و مطالعات بسیاری درخصوص موضوعات اسلامی، آثار و نوشته های اسلامی و نیز تمدن کشاورزی و نیز معماری-معماری اسلامی خانه ها و باغها و هر آنچه به زندگی انسان مربوط می شود- صورت گرفت.

وقتی مسلمانان به اندلس رفتند یکی از اولین کارهایشان ساخت مسجد در بسیاری ازشهرها و  آموزش زبان عربی بود. اولین دوره تمدن، تمدن اموی بود. وقتی آنها به اندلس آمدند خود را امیر نامیدند. مساجد مملو از دانش پژوهانی از فرانسه، ایتالیا و دیگر نقاط اروپا بود که برای آموختن علوم اسلامی به قرطبه آمده بودند.  قرطبه بدین لحاظ اولین مرکز در اندلس بود. پس از امویان اولین دوره ملوک الطوایفی شروع شد. اگرچه این دوره بسیار کوتاه، اما به لحاظ مطالعات اسلامی بسیار غنی بود...

*علاقمندان به تمدن اسلامی در اندلس، با ما در بیست و دومین شماره چهره های ماندگار همراه باشید

نظر دادن