یکشنبه, 15 مهر 1397 ساعت 11:18

هنگام خروش و جوشش ماست

هنگام خروش و جوشش ماست

استاد احمد بیرشک، دانشمند تاریخ علم، شخصیتی شناخته شده و شاخص در جهان دانش بود که خدمات شایسته ایشان در تعلیم و تربیت کشور فراموش ناشدنی است. ضمن بزرگداشت یاد و نام آن مرحوم، گفتگویمان را با ایشان -که چندی پیش انجام شده -در بیست و دومین شماره چهره های ماندگار درج کرده ایم.

نظر دادن