شنبه, 03 آذر 1397 ساعت 20:32

نقش زبان فارسی در غنای زبان های قزاقی، ازبکی و ترکمنی

نقش زبان فارسی در غنای زبان های قزاقی، ازبکی و ترکمنی

گفت و گو با محمدجان شکوری و جهانگیر اقبال

#علاقه مندان این مستندنوشت را می توانند در بیست و سومین شماره "چهره های ماندگار" دنبال کنند

نظر دادن