شنبه, 03 آذر 1397 ساعت 20:36

طیران آدمیت

طیران آدمیت

دکتر اسماعیل حاکمی والا چهره ماندگار ادبیات و از مفاخر فرهنگ ایران بود. گفت و گوی چاپ شده در بیست و سومین شماره "چهره های ماندگار در ایام سلامتی و طراوت استاد گرفت. با سپاس از همسر گرامی ایشان که در روزهای بیماری استاد حاکمی والا تلاش زیادی کردند و با آرزوی غفران برای آن مرحوم.

# متن کامل گفتگو  را با ما در بیست و سومین شماره "چهره های ماندگار" بخوانید.

نظر دادن