شنبه, 03 آذر 1397 ساعت 20:48

آواز تاجیک در سمرقند

آواز تاجیک در سمرقند

زبان فارسی به  عنوان دومین زبان جهان اسلام و زبان حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی با هزاران آثر گرانسگ در زمینه های مختلف ادبی، عرفانی، فلسفی، کلامی، تاریخی، هنری، مذهبی همواره مورد اعتنا و اعتقاد ایرانیان و مردمان سرزمین های دور و نزدیک بوده است، علیرغم حوادث و رویدادهای پرتب و تاب و گاه ناخوشایند سه سده اخیر باز هم این زبان شیرین و دلنشین در دورترین نقاط جهان امروز حضور و نفوذ دارد. این حضور و نفوذ حکایت از آن دارد که در ژرفای زبان و ادبیات فارسی آنقدر معانی بلند و مضامین دلنشین علمی، ادبی، اخلاقی و انسانی وجود دارد که  هر انسان سلیم الطبعی با اطلاع و آگاهی از آنها خود به خود به فارسی و ذخایر مندرج در آن دل می سپارد. اگر چنین نبود ترجمه و تالیف هزاران کتاب و مقاله از سوی خارجیان درباره اثار جاودان و جهانی ادب فارسی چهره نمی بست و هزاران ایرانشناس و ایراندوست غیرایرانی دل و عمر بر شناخت، فهم، تفسیر و ترجمه این آثار ارزنده در نمی باختند. واقع آن است که نکات نغز و حکمت های بدیع و درس های انسانیت، بزرگواری، اخلاق و مردم دوستی در ادب فارسی آنقدر حلاوت و لطافت دارد که می تواند عطش تشنه کامان وادی معرفت و حیرت را یک تنه سیراب گرداند....

#با ما در بیست و سومین شماره "چهره های ماندگار" همراه شوید

محتوای بیشتر در این بخش: « طیران آدمیت ایده ی معماری ملی »

نظر دادن