شنبه, 03 آذر 1397 ساعت 21:06

برنامه های چهره های ماندگار

برنامه های چهره های ماندگار

"چهره های ماندگار" نشریه ای دیداری،شنیداری و مستقل است که به طور ویژه به نخبگان و نام آوران عرصه دانش و فرهنگ می پردازد به گونه ای که مبنای اصلی اش دیدار، گفت وشنود، مناظره و گپ و گفت بااهالی فرهنگ و اندیشه است.

نظر دادن