چاپ کردن این صفحه
شنبه, 27 بهمن 1397 ساعت 06:44

ما با حقیقت عهدی داریم

ما با حقیقت عهدی داریم

همایش یادبود استاد مهدی حائری یزدی از سلسله نشسته های یادبود استادان تأثیرگذار در اعتلای علمی – پژوهشی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در این موسسه برگزار شد.

دکتر غلامرضا اعوانی چهر ماندگار فلسفه در این مراسم در سخنانی مرحوم مهدی حائری را "جامع الحکمتین" خواند و اظهار کرد: باید دید معنای جامع الحکمتین چیست؟ یعنی حکمت در نزد ما مشترک لفظی نیست بلکه بین حکمت، حکمت قرآنی، برهانی، دینی و حکمت رسمی است. این جمع بین حکمت برهانی و فلسفی یکی از دستاوردهای حکمت ما است که در جاهای دیگر مثل غرب، جز در دوره هایی دیده نمی شود. حکمت الهی در غرب حیات مستمری نداشته است. در دوره قرون وسطی بیشتر صورت مسئله کلامی به خود گرفت و در دوره جدید این دو حکمت از هم جدا شدند. فیلسوفان جدید را نمی توان جامع الحکمتین گفت. حائری یزدی از بهترین نمونه های آن است.

وی افزود: مرحوم حائری یزدی در فقه و اصول شاگرد اساتید بزرگی بوده و جمع بین فقه و حکمت از خصوصیات ایشان است که در جای دیگر، آن را نمی بینید. او در فقه و اصول شاگرد افرادی همچون آیت الله بروجردی بوده است و اولین کسی بود که اجتهاد مطلق گرفت. همچنین در نزد آیت الله کوه کمری و خوانساری شاگردی کرد و در فلسفه به مدت دوازده سال، شاگرد امام راحل بوده است. از محضر سیداحمد خوانساری و میرزااحمد آشتیانی هم در قم و هم در تهران تلمذ کرده است. او از نادر کسانی است که در عین اینکه تبحر تمام در علم و حکمت داشتند در خارج نیز درس خوانده است....

*در این نشست دکتر اعوانی و دکتر داوری اردکانی سخنرانی کردند و متن کامل سخنرانی ایشان در بیست وچهارمین شماره ماهنامه چهره های ماندگار درج شده است.

چاپ کردن این صفحه