شنبه, 27 بهمن 1397 ساعت 06:55

رها در باد

رها در باد

یادداشت های سفر به دانمارک

راه افتادیم.  بادغدغه  و بی دغدغه. من و سه تن از همکاران کیهانی ام و حالا همینطور که بوئینگ 747 ا"ایران ایر"، اوج می گیرد تا چون "هما" آسمان را تسخیر کند، افکار من هم سیلان می یابد تا شمه ای از تاریخ کشور مقصد را تصور کنم. طبق برنامه می بایستی ساعت شش بعداظهر به وقت ایران در فرودگاه "کپنهاک" به زمین بنشینیم و اکنون با حرکت به موقع پرواز 715 تهران-لندن در ساعت8:20 بامداد بیست و چهارم خردادماه سال 1369 خرسندیم که اجرای برنامه مان با نظم و دقت آغاز شده است. مدت پنج ساعت و چهل دقیقه طول پرواز، فرصتی است تا چهارچوب کلی سفر را مرور کنم. چشم به پنجره کوچک هواپیما می دوزم و با خیره شدن بر انبوه لایه های ابری که  چون رشته کوههای البرز سر در بالین هم دارند به تاریخ و مردم دانمارک فکر می کنم. چند لغت کلیدی در ذهن دارم: "وایکینگ ها"، "هنس کریستن اندرسن"، "کی یرکگارد" و تصویری مثبت از روند تولیدات کشاورزی و مواد لبنی. سعی می کنم این واژه ها را دسته بندی کنم.  وایکینگ ها چه اقوامی بودند؟ تصور می کنم تاریخ دانمارک با چگونگی عملکرد آنان پیوند خورده است. چرا که تحولات اساسی در این جزیره توسط وایکینگ ها و حملات پی در پی آنها به وقوع پیوسته است. به عنوان نمونه در سال 793 میلادی یک دیر انگلیسی در شهر Lindis Farne مورد حمله وایکینگ ها قرار گرفت. این حمله سرآغاز یک دوره دویست ساله بود که طی آن دانمارک و نروژ بر سرزمین های دریای شمال مسلط گردیدند. در خلال این دوره سفرهایی به دورترین و جدیدترین نقاط جهان صورت گرفت. یکی از علل شکلگیری این قدرت در اختیار داشتن کشتی های وایکینگی  بود که بسیار ساده، سبک و باریک بودند. بنظر می رسد وایکینگ ها در عین جنگ جویی و غارتگری ملتی تاجر نیز بوده اند.

کشفیات و تحقیقات باستانشناسی جدید بیانگر این گفته بوده و نشان می دهد که علاوه بر جنگجویی، تجارت نیز در برنامه کار آنان بوده است. دستنویس های قدیمی ایسلندی که پس از استقلال ایسلند از دانمارک، به ایسلند منتقل شد، نشان می دهد که وایکینگ ها "خدایان آسا" را می پرستیده اند بزرگترین خدای آنان "اودین" بوده، ولی خدایان دیگری نیز مورد پرستش واقع می شده اند. از جمله "تور" خدای قدرت و "فریا"خدای عشق که بیش از "اودین" ستایش می شده است. در آغاز نقشه های مشخصی در پس لشگرکشی ها وجود نداشت، لیکن بتدریج در دانمارک و نروژ و رژیم های پادشاهی پدید آمد و پس از یک دوره درگیری داخلی بالاخره وایکینگ ها حاکم شدند. اولین پادشاهی که از او اسناد تاریخی وجود دارد، "هارولد کبود دندان" است. وی از سال 940 تا 987 میلادی بر دانمارک حکومت کرد. پسر وی "اسوند" تمامی انگلستان را به تصرف دراورد. و جانشین او "کنود بزرگ" امپراتوری دریای شمال را شامل جزایر بریتانیا، دانمارک و نروژ بود در سال های هزار میلادی بنا نهاد. باید گفت که دانمارک هنوز به پهناوری آن زمان نبوده است. در همین اوان خدایان آسا نیز مغلوب مسیحیت شدند.

"هارلد کبود دندان" با تن دادن به غسل تعمید و اعلام مسیحیت بعنوان دین رسمی کشور نقطه اوج تسلط مسیحیت در این کشور را فراهم نمود. تاریخ دانمارک و پایه گذاری مسیحیت و سلسله پادشاهی بطور همزمان  در هزار سال پیش آغاز شد و بدین لحاظ این کشور یکی از قدیمی ترین سلسله پادشاهی است...

* ادامه سفرنامه را با ما در بیست و چهارمین شماره ماهنامه چهره های ماندگار همراه شوید.

نظر دادن