شنبه, 27 بهمن 1397 ساعت 07:11

اندلس؛ تمدن رازآلود

اندلس؛ تمدن رازآلود

دکتر ابوزید-استاد دانشگاه مراکش

گفتگو با دکتر ابوزید مدتی قبل در مراکش انجام شد که پس از ترجمه از نظر می­گذرد:

من ابوزید استاد زبان و نحو عربی و علوم انسانی دانشکده ادبیاتِ دانشگاه حسن دوم مراکش، عضو دبیرخانه حزب عدالت و رشد اسلامی و عضو منتخب پارلمان مراکش - که معادل مجلس شورای اسلامی در ایران است- هستم. کتاب هایی در زمینه سیاست و اندیشه اسلامی به چاپ رسانده ام؛ از جمله کتاب های:  "حاله الستدناء فی الانتخاب البارلمانیه"، "فلسطین و سلاح اراده ملت"، " تطبیق بین تمدن ها" و "حرکت اسلامی از اندیشه و تا واقعیت".  همچنین کتابهایی دارم که هنوز چاپ نشده است. از مهمترین آنها "زبان گفتگو در قرآن کریم"، "تولی و تبری در عقیده اسلامی" و "راه تفکر و اندیشه در قران کریم" می باشد. من....

*گفتگو با دکتر ابوزید مدتی قبل در مراکش انجام شد که پس از ترجمه در بیست و چهارمین شماره چهره های ماندگار از نظرتان می گذرد.

نظر دادن