شنبه, 03 فروردين 1398 ساعت 16:52

دومین نشست مشورتی چهره های ماندگار

دومین نشست مشورتی چهره های ماندگار

دومین نشست مشورتی چهر ههای ماندگاربا شرکت استادان رشته هایعلوم انسانی، فنیو مهندسی و علومپایه، اسفند ماه درمجتمع فرهنگیملاصدرا برگزار گردید .

نظر دادن