شنبه, 03 فروردين 1398 ساعت 16:57

ارکستر مجلسی ایرانی کیش مهر

ارکستر مجلسی ایرانی کیش مهر

نخستين جشنواره موسيقى كيش بهمن ماه 1397 در جزيره كيش برگزار شد. اينجشنواره در دو بخش گروه نوازى موسيقى كلاسيك ايرانى و بخش ويژه شامل:خليج فارس، توصيف و ترانه ها و آواى لالاي ىهاى ايران زمين برپاشد كه با استقبالمخاطبان مواجه گرديد. جشنواره كيش به اهتمام سازمان منطقه آزاد كيش و معاونتفرهنگى اين سازمان با همكارى خانه موسيقى و برخى هنرمندان نامدار عرصهموسيقى به انجام رسيد

نظر دادن