شنبه, 03 فروردين 1398 ساعت 17:01

تجدیدچاپ کتاب ردیف میرزا عبدالله برای سنتور

تجدیدچاپ کتاب ردیف میرزا عبدالله برای سنتور

 "مجید کیانی، که یک دوره کامل این ردیف را نزد نورعلی برومند و داریوش صفوت آموخته است، پس از سال‌ها ممارست آن ‌را براساس تکنیک و شیوه مضراب‌گذاری حبیب سماعی برای سنتور تنظیم، و اجرای صوتی خود ‌را در سال 1367 منتشر کرده که سال‌ها به‌ عنوان مرجع درس ردیف در مراکز دانشگاهی موسیقی ایران مورد استفاده قرار گرفته است. آوانگار در کتاب حاضر اجرای مجید کیانی را به خط نت برگردانده است به ‌قسمی که آوانگاری، ضمن تدقیق و ثبت جزییات ملودیک، با  تمهیداتی، جنبه کاربردی خود را نیز حفظ کند. اکنون چاپ دوم کتاب همراه با نت‌نویسی کامپیوتری و صفحه‌بندی مجدد و لحاظ ‌کردن موارد دیگر در آوانگاری‌ ارائه شده است".

نظر دادن