شنبه, 03 فروردين 1398 ساعت 17:16

دانشگاه؛ اخلاق و قانون

دانشگاه؛ اخلاق و قانون

من آلفرد هيرولد در سال 1941 بدنيا آمدم بعد از اتمام تحصيلات ابتدايى و مقدماتى،تحصيل در رشته الهيات را شروع كردم ودر اين رشته فارغ التحصيل شدم و سپسبه تحصيل در رشته حقوق پرداختم. بعد ازتمام تحصيلاتم، به عنوان استاديار دانشگاهمونيخ مشغول به كار شدم و از سال 1981 بهعنوان پروفسور رشته حقوق مربوط به كليسادر دانشگاه بامبرگ فعاليت مى كنم. از سال1992 رئيس دانشگاه بامبرگ هستم.دانشگاه ها به گروه هاى مختلفى طبقه بندىمى شوند اغلب دانشگاه ها دولتى هستنداين دانشگاه ها از طرف دولت حمايت مالى....

* آلفرد هیرولد در گفت و گويي با ما درباره دانشگاه و اخلاق صحبت كرد، متن كامل گفت و گو را با ما در اين شماره  بخوانيد.

نظر دادن