شنبه, 03 فروردين 1398 ساعت 17:24

کوردوبا؛ پل شرق و غرب

کوردوبا؛ پل شرق و غرب

كوردوبا شهرى تاريخى در جنوب اسپانياست كه قدمت هزار سالة معمارى آن زبانزد است بخصوص مسجد كوردوباو موزه معروف آن كه از نظر زيباشناختى ومعمارى بسيار مشهور است. ...

*متن ترجمه مطالب راهنمايان در موزه كردوبا را در بيست و پنجمين شماره ماهنامه خواهيد خواند.

 

نظر دادن