شنبه, 03 فروردين 1398 ساعت 17:58

بيست و پنجمين شماره چهره هاي ماندگار منتشر شد

بيست و پنجمين شماره چهره هاي ماندگار منتشر شد

«برخاكيان جمال بهاران خجسته است

بر ماهيان تپيدن دريا مبارك است»

در آستانه سال نو، بيست و پنجمين شماره «چهره هاي ماندگار» منتشر شد. «چهره هاي ماندگار» آرزوي سالي سرشار از شادي و سلامت براي شما همراهان گرانقدر دارد.

هر روزتان نوروز ، نورزوتان پيروز

نظر دادن