پنج شنبه, 02 خرداد 1398 ساعت 14:06

مُهر هویت معماری اسلامی بر معماری جهان

مُهر هویت معماری اسلامی بر معماری جهان

صالح لعمی-مصر

من صالح لعمی از کشور مصر و استاد معماری اسلامی هستم.  عضو انجمن های ملی و بین المللی بسیاری بوده ام و تاکنون مفتخر به دریافت جایزه های گوناگونی شده ام. من یک معمار هستم . سال 1956 در مصر لیسانس گرفتم و سپس تحصیلاتم را در المان ادامه دادم و  در سال 1966 از آنجا نیز مدرک  دكترايم را دریافت کردم. از آن پس در زمینه معماری اسلامی تدریس و کار کرده ام.  

درباره معماری اسلامی و تمدن اسلامی باید بگویم که اسلام با ورود به کشورهایی که در زمانه خود صاحب تمدن هاي درخشانی بودند مانندِ بین النهرین، مصر و سوریه، آنها را دربرگرفت و در ترکیبی جهان شمول دوباره به جهان عرضه کرد و سبک خاص خود را ایجاد کرد که ما آن را «معماری اسلامی» می نامیم. معماری اسلامی اساسا بر محتوای دین اسلام بنا شده که آن نیز متون قرآنی و احادیث پیامبر اسلام است. این متون مقدس با تخیل هنرمند مسلمان آمیخته شده است. اگر ما به آیات قرآنی با تعمق بنگریم متوجه می شویم که برای ما ساختار "بهشت" را توصیف می کند و در آن ارتباط میان شریعت، ارتباط میان افراد خانواده نیز توضیح داده می شود. بنابراین اسلام فقط یک دین نیست بلکه دارای دستورالعمل برای زندگی اجتماعی نیز هست و این همان تفاوت بزرگ میان اسلام و سایر ادیان است. در معماری اسلامی نیز ما سعی داریم که محتوای اسلام را بیان نماییم.

در واقع اسلام همچون قلب برای یک بدن است و جایگاهی در عمق وجود یک انسان کامل یا کل جامعه دارد معماری اسلامی با الهام از چنین مفهومی شکل گرفته است در یک بنای اسلامی شخصی که بیرون قرار دارد نمی تواند داخل بنا را به راحتی ببیند چرا که در اسلام "حرام" است بنای اسلامی در قلب ساختمان و دور از چشم بیگانگان قرار دارد و باید توسط بیننده کشف شود. این سبک معماری اسلامی است.

 حتی در مساجد می بینید که براساس گفته پیامبر که فرموده اند «هر کس وارد مسجد می شود در اولین جای خالی نماز بگزارد»، شکل محلِ نمازگزاران مستطیلی بناشده است که به شکل عرضی و نه طولی، همه نمازگزاران بتوانند به گفتۀ رسول اکرم عمل نمایند. این است معماری اسلامی با محتوای اسلامی. بنابراین چنین  قوانینی می توانند از طریق یک معماری درست معرفی شوند.

حتی پس از ورود ارزشهای غربی به جهان اسلام، ما هنوز هویت خود  را داریم و باید هویتمان را حفظ نماییم. درست است که....

* خوانش ادامه مقاله را با ما در بيست و ششمين شماره «چهره هاي ماندگار» همراه شويد.

نظر دادن