پنج شنبه, 02 خرداد 1398 ساعت 14:44

بيست و ششمين شماره چهره هاي ماندگار منتشر شد

بيست و ششمين شماره چهره هاي ماندگار منتشر شد

مطالبِ بيست و ششمين شماره «چهره هاي ماندگار» با طليعۀ « گمنامِ پرآوازه» شروع  مي شود، در ادامه،  در  كليشۀ «نگاه» با مقالۀ «عطار؛ زبان نو راه نو» به مناسبت بزرگداشت اين عارف و شاعر بلندمرتبۀ ايراني، به برجسته ترين عطار شناسان ايراني و  آلماني و انديشه عطار در "درياي جان" پرداخت شده است. در كليشۀ «انديشه» دكتر داوري چهره ماندگار فلسفه به "ايران پر مشكل اما بي مساله" مي پردازد و "ميزگرد"  نوشته محمود اسعدي در كليشه «قصه» نيز در پي مطلب دكتر داوري قرار دارد. در كليشۀ «ديدار» مهمترين مساجد هند به تصوير كشيده شده و  دكتر اعواني، چهره ماندگار فلسفه، « تصوف و فلسفه اسلامي: ارتباط يا افتراق؟» را  در كليشه  "نقد و نظر" مي پرواند. كليشۀ  «حديث ديگران»  با دو مقالۀ "اندلس؛ طرفه شرق" و "ميراث مشترك اندلس و مراكش" رقم خورده است. «گزارشِ» رويداد مهم فرهنگي  تحت عناوينِ " طيران عطار در هفت شهر عشق"، "نكوداشت دو چهره ماندگار روانشناسي"، "فارسي تنها زبان ايران نيست"، "دستور زبان سانسكريت پانيني"  به صورت كامل در اين شماره درج شده است. در ادامه، «يادِ»  پير سينماي ايران ،استاد جمشيد مشايخي، و دكتر محسن جهانگيري، چهره ماندگار فلسفه، گرامي داشته و  ديگر  «رويدادهاي علمي و فرهنگي» درج شده است. 

نظر دادن