یکشنبه, 18 آبان 1393 ساعت 17:07

انتصاب دکتر رضاییان در هیئت امنای جامعه الصادق

انتصاب دکتر رضاییان در هیئت امنای جامعه الصادق

دکتر علی رضاییان چهره ماندگار مدیریت کشور با حکم  مقام معظم رهبری به عضویت هیئت امناء جامعه الصادق منصوب شد. دکتر رضائیان از چهره های برجسته مدیریت کشور است که بیش از 10 سال رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و دانشکده های علوم اداری و مدیریت دانشگاه امام صادق، و شهید بهشتی بوده  است و آثار متنوعی در عرصه دانش مدیریت دارد. از جمله آثار دکتر رضائیان به کتابهای ذیل می توان اشاره کرد: اصول مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، مدیریت رفتار سازمانی،  سیستم اطلاعات مدیریت و انتظار عدالت و عدالت در سازمان و... .

نظر دادن