یکشنبه, 18 آبان 1393 ساعت 17:14

کتاب دو زبانه «خمره» رونمایی شد

کتاب دو زبانه «خمره» رونمایی شد

کتاب دو زبانه «خمره» با حضور رییس بنیاد سعدی، هوشنگ مرادی کرمانی (نویسنده کتاب)، کارولین کراسکری (مترجم انگلیسی) و صحرایی، معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی در غرفه بنیاد سعدی در نمایشگاه کتاب تهران، رونمایی شد.

نظر دادن