دوشنبه, 19 آبان 1393 ساعت 06:48

ویژگی همایش مدیریت رسانه مشارکت استادان دانشگاه با روزنامه نگاران است

ویژگی همایش مدیریت رسانه مشارکت استادان دانشگاه با روزنامه نگاران است

دبیر اجرایی همایش مدیریت رسانه: ویژگی همایش مدیریت رسانه مشارکت استادان دانشگاه با روزنامه نگاران است.

دبیر اجرایی نخستین همایش بین المللی مدیریت رسانه، ویژگی این همایش را مشارکت و هم افزایی استدان برجسته دانشگاهها در حوزه رسانه با روزنامه نگاران و دست اندرکاران حرفه رسانه دانست.
منصور حسینی این مطلب را درباره ویژگی برتر نخستین همایش بین المللی مدیریت رسانه عنوان کرد.
وی ادامه داد: این همایش بین المللی به مدت دو روز و برای نخستین بار در ایران آغاز به کار کرده است.
رونمایی از جایزه دکتر علی اکبر فرهنگی، سخنرانی اندیشمندان داخلی و خارجی در حوزه رسانه و برگزاری کارگاههای آموزشی بخشی از برنامه های این همایش است.

نظر دادن