شنبه, 24 آبان 1393 ساعت 21:28

تاریخ جامع ایران

تاریخ جامع ایران

تاریخ ملی ایران

مجموعه بیست جلدی تاریخ جامع ایران با حضور آیت الله علی اکبرهاشمی رفسنجانی ، علی جنتی جمع کثیری از نویسندگان و اهالی فرهنگ و اندیشه در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی رونمایی شد.

سید کاظم موسوی بجنوردی سرویراستار و رئیس دایره المعارف گفت: مجموعه ۲۰ جلدی تاریخ جامع ایران پس از ۱۴ سال تلاش ۱۷۰ محقق و نویسنده برجسته برای نخستین بار تدوین و منتشر شده است.

استاد موسوی بجنوردی افزود: تاریخ جامع ایران، تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ملت ایران است و تمامی رفتارها و پندارهای ایرانی در طول ۳ هزار سال زندگی ایرانیان را به تصویر کشیده و مهمترین سند هویت ملی ایران است. وی افزود: تلاش می کنیم طبق سنت مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی این مجموعه را نیز مانند موجود زنده نگهداشته و بارور کنیم، از این رو تصمیم داریم برای هر دوره چاپ، نواقص آن را کمتر کنیم.


این کتاب ۲۰ جلدی بیش از ۵۵ عنوان اصلی و ۱۶۰ عنوان فرعی و حدود ۳۰۰ عنوان فرعی تر را در بر می گیرد.انتشار این مجموعه می تواند سرآغاز حرکتی جدی در تاریخ نویسی ایرانیان باشد.

نظر دادن