شنبه, 02 فروردين 773 ساعت 06:47

انتصاب دکتر رضاییان در جامعه الصادق

انتصاب دکتر رضاییان در جامعه الصادق

دکتر علی رضاییان چهره ماندگار مدیریت کشور با حکم مقام معظم رهبری به عضویت هیئت امناء جامعه الصادق منصوب شد. دکتر رضاییان از چهره های برجسته مدیریت کشور است که بیش از 10 سال رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و دانشکده های علوم اداری و مدیریت دانشگاه امام صادق، و شهیدبهشتی بوده است و آثار متنوعی در عرصه دانش مدیریت دارد. از جمله آثار دکتر رضاییان به کتابهای ذیل می توان اشاره کرد: اصول مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، مدیریت رفتار سازمانی و... .

نظر دادن