پیوند فرهنگ و اقتصاد سالهاست عملی شده اما ما هنوز به درک روشنی از آن نایل نشده ایم. در سال فرهنگ و اقتصاد به رونق بازار علوم انسانی کمک کنیم. رونق این بازار از توجه به بزرگان خود که در کنار و همراهمان هستند شروع می شود. عیادت از یک هنرمند و استاد گوشه نشین، تا رفتن به نمایشگاه و خرید کتابی تا ساخت هتل و ایجاد سالن های بزرگ و فرهنگی و هنری و تغییرات در ذوق و شوق انسانها و روحیه کار و تلاش و گریز از تنبلی و تجمل گرایی از جمله اموری است که به رونق بازار علوم انسانی خواهد انجامید.

زماني كه فعاليت فرهنگي را آغاز كردم از همان ابتدا در نوشتن وسواس داشتم و هرچه مي نوشتم چندين بار بازخواني و بازنويسي مي كردم ولي در موسسه فرانكلين بود كه قواعد ويراستاري و اعمال اين قواعد به طور گسترده و به عنوان يك رسم در ايران معمول و مرسوم شد. گاهي كتابي ترجمه مي شد و براي ويراستاري (كه آن روزها لفظ «اديت» به كار مي رفت) برايمان مي آمد.